Convocatòria de concessió d’ajudes fins a 700,00 € cada una que poden servir de complement i promoció per als estudiants del municipi de Sant Josep de sa Talaia, que cursin estudis universitaris i cicles formatius de grau mitjà i superior durant el curs 2018-2019, a centres de fora de l’illa.

Data de publicació: 12 març, 2019

Última modificació: 10 setembre, 2019


Convocatòria de concessió d’ajudes de 700,00 € cada una que poden servir de complement i promoció per als estudiants del municipi de Sant Josep de sa Talaia, que cursin estudis universitaris i cicles formatius de grau mitjà i superior durant el curs 2018-2019, a centres de fora de l’illa.

Termini: 25 dies hàbils comptadors a partir del  dia 13/03/2019.

*Novetat: Per a aquest curs 18-19 es volen donar ajudes també als estudiants universitaris i de cicles formatius que participin en el Programa Erasmus, que el permet estudiar en una institució d’educació superior d’altres països europeus.

extracte BOIB

BASES BOIB

ANNEX I

ANNEX II (sol·licitant menor d’edat)

ANNEX II (sol·licitant major d’edat)

Llista de sol·licituds que han d’esmenar documentació (20/06/2019)

Nomenament membres òrgan col·legiat (10/07/2019)

Resolució provisional (31/07/2019)

Resolució definitiva (10/09/2019)