Convocatòria de concessió d’ajudes per a adquisició de llibres de text d’un màxim de 100€ cada una per a alumnat empadronat al municipi de Sant Josep de sa Talaia que dins el curs 2018-2019 cursi 1r, 2n, 3r o 4t d’ESO

Data de publicació: 12 novembre, 2018

Última modificació: 13 maig, 2019


Convocatòria de concessió d’ajudes per a adquisició de llibres de text d’un màxim de  100,00 € cada una per a alumnat empadronat al municipi de Sant Josep de sa Talaia que dins el curs 2018-2019 cursi 1r, 2n, 3r o 4t d’ESO

BOIB-català

Extracte BOIB català

Annexos català

Informe núm. 1 òrgan instructor (sd). Requeriment esmena defectes de les sollicituds (1)

Resolució_DECRET 2019-0512 [Decret nomenament òrgan col·legiat]  (06/03/2019)

Resolució_DECRET 2019-0598 [Decret modificació vocal òrgan col·legiat conv. ajudes 100,00 compra llibres text ESO (18-19)]  (6/03/19)

Informe núm. 2 òrgan instructor (sd) resolució provisional concessió ajudes compra llibres text ESO (CURS 18-19) (13/03/2019)

20190513_Certificat_Certificat aprovació definitiva ajudes 100,00 compra llibres text  (13/05/2019)