Convocatòria de concessió d’ajudes per a adquisició de llibres de text d’un màxim de 100€ cada una per a alumnat empadronat al municipi de Sant Josep de sa Talaia que dins el curs 2018-2019 cursi 1r, 2n, 3r o 4t d’ESO

Data de publicació: 12 novembre, 2018

Última modificació: 1 febrer, 2019


Convocatòria de concessió d’ajudes per a adquisició de llibres de text d’un màxim de  100,00 € cada una per a alumnat empadronat al municipi de Sant Josep de sa Talaia que dins el curs 2018-2019 cursi 1r, 2n, 3r o 4t d’ESO

BOIB-català

Extracte BOIB català

Annexos català

Informe núm. 1 òrgan instructor (sd). Requeriment esmena defectes de les sollicituds (1)