Convocatòria de concessió d’ajudes per als centres que imparteixen educació primària o secundària adherits al Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-22 o programa equivalent, que tenen alumnat empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia, curs 2021-22

Data de publicació: 5 gener, 2022

Última modificació: 22 juny, 2022


Requeriment esmena defectes de les sol·licituds

Requeriments

Resolució provisional(25/04/2022)

Proposta de resolució definitiva (30/05/2022)

Resolució definitiva (22/06/2022)

Termini de presentació de sol·licituds del 10 de gener al 4 de febrer (Inclosos)

BOIB

EXTRACTE BOIB

ANNEXOS

ANNEX I

ANNEX II

ANNEX III

ANNEX IV

ANNEX V-1

ANNEX V-2

FULL TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA