Convocatòria de concessió d’ajudes per als centres que imparteixen educació primària o secundària adherits al Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2020-21 o programa equivalent, que tenen alumnat empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia, curs 2020-21

Data de publicació: 20 maig, 2021

Última modificació: 18 agost, 2021


Extracte

BOIB

Llista de sol·licituds que han d’esmenar defectes (10/06/2021)

Decret nomenament òrgan col·legiat (18/06/2021)

Proposta de concessió provisional (28/06/2021)

Proposta de concessió definitiva (27/07/2021)

Concessió definitiva (18/08/2021)

ANNEXOS

ANNEX I

ANNEX II

ANNEX III

ANNEX IV

ANNEX V – PART 1

ANNEX V – PART 2

Full transferència bancària