Convocatòria de la constitució d’una borsa de treball per cobrir amb caràcter temporal la contractació de mestres d’educació d’adults que han d’anar destinats al cepa i a altres necessitats formatives que puguin sorgir, per treballar al municipi de sant Josep de sa Talaia

Data de publicació: 13 juny, 2022

Última modificació: 29 juliol, 2022


BASES

Bases borsa mestres d’educació d’adults

ANNEX

Sol·licitud

Llista provisional d’admesos i exclosos (11/07/2022)

Llista definitiva d’admesos i exclosos (19/07/2022)

Constitució de la comissió de valoració del procés selectiu i valoració de l’exercici de la fase d’oposició (22/07/2022)

Revisió i llista definitiva d’aprovats exercici de la fase d’oposició (29/07/2022)