Convocatòria de premis per als estudiants del municipi de Sant Josep que hagin acabat d’una forma més brillant els seus estudis universitaris o de CFGS durant el curs 17/18

Data de publicació: 4 desembre, 2018

Última modificació: 13 maig, 2019


Bases BOIB

Extracte Convocatoria Premis Universitaris i CFGS BOIB

Annexos (05/12/2018)

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals, comptats des del dia següent al de la publicació de l’extracte de la present convocatòria al BOIB

Resolució_DECRET 2019-0153 [Decret nomenament instructor] (5/03/19)

Resolució_DECRET 2019-0515 [Decret nomenament òrgan col·legiat] (5/03/19)

Informe núm. 1 (sd) proposta provisional concessió premis (13/03/2019)

Certificat_Certificat concessió definitiva premis millor expedient universitari (13/05/19)