Convocatòria de premis per als estudiants del municipi de Sant Josep que hagin acabat d’una forma més brillant els seus estudis universitaris o de CFGS durant el curs 17/18

Data de publicació: 4 desembre, 2018

Última modificació: 5 desembre, 2018


Bases BOIB

Extracte Convocatoria Premis Universitaris i CFGS BOIB

Annexos (05/12/2018)

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals, comptats des del dia següent al de la publicació de l’extracte de la present convocatòria al BOIB