Convocatòria de premis per als estudiants del municipi de Sant Josep que hagin acabat d’una forma més brillant els seus estudis universitaris o de CFGS durant el curs 18/19

Data de publicació: 5 novembre, 2019


BASES PREMIS BOIB

EXTRACTE BOIB

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals, comptats des del dia següent al de la publicació de l’extracte de la present convocatòria al BOIB.