Convocatòria de premis per als estudiants del municipi de Sant Josep que hagin acabat d’una forma més brillant els seus estudis universitaris o de CFGS durant el curs 18/19

Data de publicació: 5 novembre, 2019

Última modificació: 28 novembre, 2019


BASES PREMIS BOIB

EXTRACTE BOIB

Requeriment esmena defectes de les sol·licituds presentades a la convocatòria (28/11/2019)

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals, comptats des del dia següent al de la publicació de l’extracte de la present convocatòria al BOIB.