Convocatòria de subvencions per a les associacions de vesins, comissions de festes, grups folklòrics i associacions culturals, sense ànim de lucre, del municipi de Sant Josep de sa Talaia, per a la realització de les següents actuacions que s’hagin celebrat dins l’any 2018 al municipi de Sant Josep de sa Talaia: Organització de festes patronals, de Nadal o festivitat de la barriada i festes populars.

Data de publicació: 26 març, 2019

Última modificació: 23 maig, 2019


Convocatòria BOIB subvencions Festes (2018)

Extracte català-subv. Festes18

Annexos subvenció festes

Resolució_DECRET 2019-1354 [Decret nomenament òrgan col·legiat]

Informe núm. 1 (sd) òrgan instructor. Requeriment esmena defectes de les sol·licituds (convocatòria subvenció Festes 2018) (1)

El termini de presentació és de 20 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’extracte de la present convocatòria al BOIB.