Convocatòria per a la realització de les proves d’aptitud per a l’obtenció del permís municipal de taxista, any 2020

Data de publicació: 18 febrer, 2020

Última modificació: 12 febrer, 2021


Bases

SOL·LICITUD

Model de poder de representació

Relació provisional d’admesos i exclosos a la realització de les proves d’aptitud (05/06/2020)

RELACIÓ DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS PERMIS MUNICIPAL TAXI 2020 (23/06/2020)

AVÍS: POSPOSADES LES PROVES DE L’EXAMEN PERMÍS DE CONDUCTOR DE TAXI

ATENENT AL PUNT SISÈ DE LA RESOLUCIÓ DE 10/03/2020 DEL SECRETARI D’ESTAT DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ SOBRE MESURES A ADOPTAR A L’AGE AMB MOTIU DEL COVID-19:

Sisena. Proves selectives. L’òrgan convocant de cada procés selectiu en curs haurà de posposar, pel temps imprescindible, la realització de proves selectives, especialment aquelles de concurrència massiva, i es garantirà en tot cas la continuïtat dels processos, excepte aquells relacionats amb les mesures adoptades per a la contenció del COVID-19.

ES POSPOSEN FINS A NOU AVÍS LES PROVES DE L’EXAMEN DEL PERMÍS DE CONDUCTOR DE TAXI DE SANT JOSEP DE SA TALAIA ANY 2020.

NORMATIVA

Normativa taxi. LEY BALEAR

Normativa taxi. Orden del Consejero de Fomento sobre recogida de viajeros

Normativa taxi. ORDENANZA TAXI

Normativa taxi. REGLAMENTO NACIONAL

Normativa taxi. Trabajo radio-taxi