Convocatoria per constituir una borsa de diplomats universitaris o títol equivalent per a cobrir amb caràcter interí o temporal les possibles necessitats de provisió urgent de places y llocs de feina de l’Ajuntament

Nota a dia 23 de gener de 2014: Relació provisional dels aspirants que han superat el primer exercici de la fase d´oposició de la convocatoria per constituir una borsa de diplomats universitaris o títol equivalent per a cobrir amb caràcter interí o temporal les possibles necessitats de provisió urgent de places y llocs de feina de l’Ajuntament.

Llista provisional resultat primera prova borsi diplomats universitaris

Nota a dia 14 de gener de 2014: Aprovació llista definitiva d´aspirants admesos i exclosos de la convocatoria per constituir una borsa de diplomats universitaris o títol equivalent per a cobrir amb caràcter interí o temporal les possibles necessitats de provisió urgent de places y llocs de feina de l’Ajuntament.

Llista definitiva borsi diplomats universitaris

Nota a dia 28 de desembre: Rectificació llista provisional admesos i exclosos de la convocatoria per constituir una borsa de diplomats universitaris o títol equivalent per a cobrir amb caràcter interí o temporal les possibles necessitats de provisió urgent de places y llocs de feina de l’ajuntament.

Rectificació llista borsi diplomats universitaris

Nota a día 20 de desembre: Resolució llista provisional admesos i exclosos de la convocatòria per constituir una borsa de diplomats universitaris o títol equivalent per a cobrir amb caràcter interí o temporal les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina de l’Ajuntament.

Descargar Decreto 1799