Cursets de natació octubre 2020 – juny 2021

Data de publicació: 27 juliol, 2020

Última modificació: 7 agost, 2020


PROCÉS INSCRIPCIÓ NOVES PLACES CURSETS NATACIÓ OCTUBRE 2020 – JUNY 2021

 

Preinscripció (des de les 8:00 hores del dilluns 27 de juliol fins les 23:59 hores de dimarts 4 d’agost) per a les places disponibles, a la pàgina web de l’Ajuntament (www.santjosep.org).

Dijous 6 d’agost, publicació de les sol·licituds participants al sorteig a la pàgina web de l’Ajuntament (www.santjosep.org) i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Divendres 7 d’agost, es realitzarà el sorteig a les 11:00 hores, a l’Ajuntament de Sant Josep.

A partir del 10 d’agost fins al 21 d’agost, els interessats/ades que hagin aconseguit plaça,  podran realitzar les inscripcions a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia de dilluns a divendres en horari  de 08:00 h a 15:00 h amb cita prèvia.

Tindran preferència els infants empadronats al municipi de Sant Josep de sa Talaia. És imprescindible que hagin complert els dos anys al 2020. En cas de no tenir els dos anys complerts a l’octubre, començaran el curs quan els tinguin.

Només s’admetrà una inscripció per persona, a excepció dels germans/es.

Per poder garantir les mesures de seguretat establertes pel Ministeri de Sanitat amb la lluita contra la Covid-19,  i l’activitat es pugui realitzar en les condicions requerides tenint en compte  la situació sanitària actual, el nombre de places que es poden oferir per al curs 2020/2021 s’han vist reduïdes en relació amb altres anys.

Les places ofertades són:

  • Nens/as de 2 i 3 anys (nascuts al 2018) 12 places.

Una vegada cobertes les places ofertes, es procedirà a l’obertura d’una llista d’espera,

Per a més informació sobre aquestes places i horaris contactar amb la piscina municipal, tel. 971 801 504 o a través del correu electrònic piscina@santjosep.org

Sol·licituds cursets natació 2020-21

Sol.licituds i el numero que correspon al sorteig que es celebrarà divendres 2 d’agost (06/08/2020)

Acta de l’adjudicació de les places vacants de la piscina (07/08/2020)

Llistat definitiu adjudicació places vacants (07/08/2020)