Obertura del termini de presentació de sol.licituds per a l´EI Cala de Bou i per a l´EI Es vedranell (Curs 2014-2015)

llistes definitives EI Cala de Bou

Llistes definitives EI Es Vedranell

LLISTATS PROVISIONALS EI ES VEDRANELL

Llistes provisionals EI CALA DE BOU

AVÍS
D’acord amb la resolució del secretari autonòmic d’Educació, Cultura i Universitats, de 12 de maig de 2014, per la qual es modifica parcialment el calendari del procés d’admissió i matriculació d’alumnes a centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxiller per al curs escolar 2014-2015 (BOIB núm. 66, de 13 de maig de 2014),es modifica el calendari d’admissió i matriculació d’alumnes per al curs 2014-2015 en els termes següents:
 CALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ D’INFANTIL (PRIMER I SEGON CICLE), PRIMÀRIA I ESO Presentació de sol·licituds: Finalització: 23/05/2014


PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUD PER A L´EI CALA DE BOU I PER A L´EI ES VEDRANELL (CURS 2014-2015)

 Declaració de responsabilitat
Model sol·licitud català
RRI EI Cala de Bou
RRI EI Es Vedranell