Procediment per a l´obtenció del permís local de conductor d´AUTOTAXI

Els interessats podran presentar les sol.licituds al Ajuntament i a les oficines municipals de Sant Jordi y Cala de Bou.

El Termini de presentacio de sol.licituds es del dia 3 fins al dia 12 de març

La data, hora i lloc de les proves es publicarà juntament amb la llista provisional d´admesos i exclosos al tauler d´anuncis municipals i a la pàgina web.

 Normativa de treball de radio-taxi

  Ordenança Municipal reguladora del servei de Taxi

  BASES REGULADORES EXAMEN PERMÍS CONDUCTOR DE TAXI

 mapa 1