Segona convocatòria de concessió d’ajudes per als centres que imparteixin educació primària i secundària que tenguin alumnat adherit al Programa de reutilització de llibres de text i material didàctic o/i al Programa d’utilització de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement en el desenvolupament curricular, empadronat al municipi de Sant Josep de sa Talaia, curs 18-19.

Data de publicació: 18 març, 2019

Última modificació: 19 juliol, 2019


Extracte BOIB

BASES BOIB

  • El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte  de la present convocatòria en el BOIB.
  • L’extracte va sortir publicat el 16/03.

ANNEX 1

ANNEX 2

ANNEX 3

ANNEX 4

ANNEX 5 centres subvencionats

ANNEX 5 centres no subvencionats

_Informe_Informe núm. 1 òrgan instructor. Requeriment esmena defectes sol·licituds presentades 2a convocatòria ajudes reutilització (curs 18-19) (30/04/19)

Nomenament membres òrgan col·legiat procediment 2a convocatòria (16/05/2019)

Informe_Informe núm. 2 (sd) òrgan instructor-concessió provisional (22/05/2019)

Concessió definitiva (19/07/2019)