Exp. 55/15.- Projecte d’actuacions a l’edifici polivalent de Sant Josep de sa Talaia

Data publicació: 13.01.16

Publicació formalització contracte exp. 55-15

El termini per a la presentació de proposicions és de 15 dies naturals comptats a partir del seguent al de la publicació de l’anunci al BOIB núm. 140 de 24 de setembre de 2015.

Acaba el 9 d’octubre de 2015.

Plec de clàusules administratives

AEP-BEXE-DOC-V-PLANOS-15-04-28

AEP-BEXE-DOC-I-IV-MEM-15-04-28

AEP-BEXE-DOC-II-PRES-15-04-28

AEP-BEXE-DOC-III-PLEC-15-04-28