Exp. 65/2016.- Projecte de millores en xarxa de d’abastament: actuacions Sant Jordi Sud i Sa Caleta, TM Sant Josep de sa Talaia.

Data de publicació: 9 novembre, 2016

Última modificació: 25 gener, 2017


Data publicació 25.01.17

Publicació formalització contracte Sant Jordi sud

Data 09.11.2016

Aprovació del plec de clàusules administratives per a la contractació de le obres del “Projecte de millores en xarxa de d’abastament: actuacions Sant Jordi Sud i Sa Caleta, TM Sant Josep de sa Talaia.”

BOIB núm. 141 de 08 de novembre de 2016

Plec clàusules administratives Sant Jordi Sud i sa Caleta

El termini per a la presentación de proposicions es de 15 dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci al BOIB núm. 141 de 08 de novembre de 2016.

Finalitza el 23 de novembre de 2016

Projecte complet

Nota Aclaratoria:

Per fer constar que el termini de 15 dies per presentar documentació es comptarà en dies naturals finalitzant el proper dia 23 de novembre de 2016.