Exp. 92/13 Contractació obres del “Projecte de reforma i rehabilitació de Can Jeroni al carrer sa Talaia núm. 17-19 per adaptar-lo com a Sala Polivalent.

Data publicació: 13/10/14 – Publicació contracte Can Jeroni

En el Butlletí oficial de les Illes Balears núm. 88 de data 28 de juny de 2014 es publica la “Convocatoria licitació contractació obres del “Projecte de reforma i rehabilitació de l’edifici de Can Jeroni al carrer Sa Talaia núm. 17-19 per adaptar-lo com a sala polivalent.”

.El termini per a presentació de proposicions finalitza el 14 de juliol de 2014.

Plec clàusules administratives Can Jeroni

DEFINITIVO.II.PROYECTO DE INSTALACIÓN DOMÓTICA, AUDIOVISUALES

Projecte complet

Pressupost desglosat climatització:

https://docs.google.com/file/d/0B2sAL7sv68iDcEJTbUEyTGk3QkU/edit?usp=drive_web

Pressupost contraincendis:

https://docs.google.com/file/d/0B2sAL7sv68iDd09yT3NRdk1kczA/edit?usp=drive_web

Pressupost electricitat:

https://docs.google.com/file/d/0B2sAL7sv68iDVmZYRlBrMlpuWHM/edit?usp=drive_web