Exp. 96/2015.- Contracte asistencia técnica per a redactar el Pla Especial de protecció del conjunt històric de Sant Jordi.

Data publicació: 17.06.16

Publicació contracte Pla especial Sant Jordi

Aprovació del Plec de condicions administratives y el plec de prescripcions tècniques per a la contractació de l’assistencia técnica per a redactar el Pla Especial de protección del conjunt històric de Sant Jordi,   TM de Sant Josep de sa Talaia, en sessió de 22.12.15.

BOIB núm. 3 del dia 7 de gener de 2016.

PCAP pla especial Sant Jordi

Plec tècnic Pla Especial Sant Jordi