Exp. núm. 2/14: “Contractació d’una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil/patrimonial per a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia”.

El termini per a presentar proposicions es de 15 dies naturals a comptar a partir del següent de la publicació de la convocatoria en el BOIB núm. 24 de data 18 de febrer de 2014.  Acaba el 6 de març de 2014.

Archivos adjuntos:

Pliego cláusulas administrativas.

Pliego prescripciones técnicas.