Bases específiques del procediment selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’arquitecte/a tècnic/a amb caràcter de funcionari de carrera de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, mitjançant concurs-oposició lliure

Data de publicació: 23 abril, 2019


BOIB núm. 52 de 23.04.2019 (versió catalana)