Convocatòria de concessió d’ajudes de 525,00 € cada una que poden servir de complement i promoció per als estudiants del municipi de Sant Josep de sa Talaia, que cursaren estudis universitaris i cicles formatius de grau mitjà i superior durant el curs 2017-2018, a centres de fora de l’illa

Data de publicació: 13 agost, 2018

Última modificació: 27 desembre, 2018


El termini de  presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la present convocatòria en el BOIB.(11/08/2018)

BOIB cat

Extracte BOIB 

ANNEX I

ANNEX II

ANNEX II (menor d’edat)

Dades bancàries

[Decret nomenament instructor]

Informe núm. 1 òrgan instructor (sd). Requeriment esmena defectes de les sol·licituds

Informe (sd) núm. 2 òrgan instructor proposta resolució provisional concessió ajudes estudiants universitaris i cicles formatius (curs 17-18) (28/11/2018)

20181227_Certificat resolució definitiva (sd) concessió ajudes 525,00 estudiants universitaris i de cicles formatius (curs 17-18) (27/12/18)