Arxius

Convocatòria de subvencions en matèria d’acció social per a associacions i entitats sense ànim de lucre, any 2018

Bases BOIB

ANNEXOS

Imprès.1 Sol·licitud

Imprès.2 Certificacio representant

Imprès.3 Declaracions

Imprès.4 Declaració altres subvencions

Imprès.5 Autorització per obtenir informació

Imprès.6 Domiciliació bancària

Imprès.7 Certificació persones ateses

Imprès.8 Formulari criteris valoració

Imprès.9 Declaració IVA

Imprès.10 Relació justificants i ingressos

BOIB Extracte de la convocatòria (01/07/2019)

Informe 1 òrgan instructor sol·licituds han d’esmenar defectes (04/11/2019)

INSCRIPCIONS CAMPAMENT D’ART 2019

Campament per a nens i nenes de 9 a 12 anys.

Per a infants nascuts entre l’any 2007 i 2010.

L’objectiu principal d’aquest campament és introduir la creativitat i la imaginació en l’educació, mitjançant activitats artístiques i plàstiques (dibuixos, fotografia, pintura, collage, escultura, teatre…) de manera que s’afavoreixi la capacitat de manifestar el món interior de cada un dels nens amb materials trobats a la natura.

Llegiu atentament la informació i les instruccions abans de realitzar la inscripció al CAMPAMENT D’ART 2019!

CALENDARI
Inici: 8 de juliol
Finalització: 14 de juliol
Lloc: Campament de Cala Jondal
INSCRIPCIONS a partir del 6 de juny

Informació inscripcions

Només 40 places!

 

 

 

 

 

Ban Paralització Obres

SOBRE PARALITZACIÓ D’OBRES PRIVADES DE CONSTRUCCIÓ DURANT L’ESTIU,

DES DE L’1 DE MAIG FINS AL 15 D’OCTUBRE

L’Ordenança municipal que regula la paralització de les obres de construcció que es realitzen en aquest municipi al llarg de la temporada d’estiu (publicada en el BOCAIB núm. 69, de 20 de maig de 1991), delimita el territori del municipi en tres zones d’acord amb la seva proximitat a les zones turístiques i que són les següents:

Zona A: Comprendrà aquella que es troba a 50 m. dels allotjaments hotelers i es prohibiran les obres catalogades de la següent manera:

  • Treballs molestos i d’estructures, des del dia 1 de maig fins al 15 d’octubre.
  • Treballs de tancament de façanes: des del dia 1 de maig fins a l’1 d’octubre.
  • Treballs d’interior: es prohibeixen tot tipus de treballs interiors que suposin la utilització de maquinària i altres que produeixin molèsties a l’exterior.

Zona B: Comprendrà aquella que es troba entre 51 i 300 m. dels allotjaments hotelers es prohibiran les obres catalogades de la següent manera:

  • Treballs molestos i d’estructures, des del dia 1 de maig fins al 15 d’octubre.
  • Treballs de tancament de façanes: des del dia 1 de juny fins a l’1 d’octubre.

Zona C: A la resta de llocs a partir de 300 m. dels allotjaments hotelers no es paralitzaran les obres pel fet de trobar-se fora de zona d’influència turística.

La qual cosa es publica perquè tothom en prengui coneixement i se’n faci el compliment.

Sant Josep de sa Talaia,  maig de 2019

Josep Marí Ribas

Alcalde de Sant Josep de sa Talaia

CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TÈCNICS/QUES MITJANS/MITJANES DE MEDI AMBIENT, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A2.

Resolució_Decret d’Alcaldia_Decret de Presidència DECRET 2019-1509 [Decret resolució llista admesos i exclosos, dates prova català i fase d’oposició]

Notificació_Notificació_DECRET 2019-1768 [Decret resolució llista definitiva admesos i exclosos]

Acta 1.- LLISTA PROVISIONAL D’ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT LA PROVA

Acta de revisió de valoració de mèrits (26/06/2019)

Decret de l’alcaldia (27/06/2019)

ESCOLES MUNICIPALS D’ESTIU 2019

LLISTAT D’ADMESOS QUE JA PODEN FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ

Llistat d’admesos Es Vedrà

Llistat d’admesos Es Vedrà empadronats

Llistat d’admesos Can Raspalls

Llistat d’admesos Can Raspalls empadronats

* IMPORTANT:  Tots els residents que havien realitzat la inscripció dins el període establert, tenen plaça i ja haurien d’haver formalitzat el pagament corresponent.

En el cas que el pagament no es realitzi abans del 12 de juny, la plaça es cedirà a una nena o nen en llista d’espera!


* IMPORTANT: Hi ha vacants dues places per a persones empadronades al municipi amb diversitat funcional  entre 16 i  21 anys. (La inscripció  es realitzarà mitjançant el  formulari  estàndard)

Llegiu atentament la informació i les instruccions abans de realitzar les inscripcions a les Escoles d’Estiu!

INSCRIPCIONS DEL 13 DE MAIG AL 31 DE MAIG


INSTRUCCIONS PER A LES INSCRIPCIONS

1. Emplenau el formulari que trobareu clicant al següent enllaç:

Formulari d’inscripció a les Escoles d’Estiu 2019

També podeu accedir-hi des de la web www.santjosep.org → Tauler d’anuncis → Escoles d’estiu.

2. Realitzau el pagament: només empadronats!

A través de la pàgina web www.santjosep.org → Pagaments online de tributs → Autoliquidacions → Escoles d’Estiu.

També podeu accedir entrant al següent enllaç:
https://www.santjosepdesatalaia.es/autoliqEscuelaVerano_ca.aspx

Els alumnes no empadronats realitzaran el pagament un cop tenguin confirmada la plaça a les escoles d’estiu. La confirmació es realitzarà durant la primera setmana de juny.

3. Enviau el justificant de pagament i la documentació complementària, si escau, al següent correu electrònic joventut@santjosep.org
Al poliesportiu Can Guerxo, a la piscina municipal i al casal Bauxa (Cala de Bou) us ajudarem amb el tràmit.

Informació Escoles Estiu 2019

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D’APTITUD PER A L’OBTENCIÓ DEL PERMÍS LOCAL DE CONDUCTOR, ANY 2019

Bases permís conductor local 2019

RECTIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D’APTITUD PER A L’OBTENCIÓ DEL PERMÍS LOCAL DE CONDUCTOR, ANY 2019

Resolució_Decret d’Alcaldia_ Decret de Presidència _DECRET 2019-1314 [2019 RELACIO PROVISIONAL ADMESOS EXCLOSOS]

Resolució_DECRET 2019-1404 [RELACIÓ DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS] (08/05/2019)

Resolució_DECRET 2019-1512 [Decret de Presidència _examens carnet taxi resultats proves idiomes i data prova número 3 (13/05/2019)

Resolució_Decret 2019-1621 resultats tercera prova permís local taxista]

Resolució_Decret d’Alcaldia_ Decret de Presidència _DECRET 2019-1736 [decret correcció errades resultats prova 3 permís local taxista]