Arxius

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D’APTITUD PER A L’OBTENCIÓ DEL PERMÍS LOCAL DE CONDUCTOR, ANY 2019

Bases permís conductor local 2019

RECTIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D’APTITUD PER A L’OBTENCIÓ DEL PERMÍS LOCAL DE CONDUCTOR, ANY 2019

Resolució_Decret d’Alcaldia_ Decret de Presidència _DECRET 2019-1314 [2019 RELACIO PROVISIONAL ADMESOS EXCLOSOS]

Resolució_DECRET 2019-1404 [RELACIÓ DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS] (08/05/2019)

Resolució_DECRET 2019-1512 [Decret de Presidència _examens carnet taxi resultats proves idiomes i data prova número 3 (13/05/2019)

Resolució_Decret 2019-1621 resultats tercera prova permís local taxista]

Resolució_Decret d’Alcaldia_ Decret de Presidència _DECRET 2019-1736 [decret correcció errades resultats prova 3 permís local taxista]

Procés admissió EI Can Nebot

El procés de presentació de sol·licituds comença el dia 29 d’abril i acaba el 13 de maig

Resolució calendari admissió EI Can Nebot

Ordre posada en funcionament EI Can Nebot

FORMULARI_català_ Can Nebot_entrega ajuntament

2a DECLARACIÓ RESPONSABLE curs 19-20

ANNEX 1 del Formulari de solicitud

*El criteri complementari de centre per EI Can Nebot és: 1 punt per germans de parts múltiples que sol·licitin plaça al mateix curs i nivell educatiu.

llistes provisionals Can Nebot

***Les AL·LEGACIONS S’HAN DE PRESENTAR A L’OFICINA D’ESCOLARITZACIÓ D’EIVISSA.

Acta comissió escolarització resolució al·legacions llistes provisonals escoletes (curs 19-20) (12/06/2019)

LLISTAT DEFINITIU (18/06/2019)

CONCURS FOTOGRÀFIC “La meva imatge de la societat”

Per a joves entre 10 i  17 anys.

La fotografia haurà de respondre a la següent pregunta personal: Què és per a mi o com veig la societat? És a dir,  s’haurà de reflexionar sobre com subjectivament veus la societat en la que vius, plasmant el teu pensament en una imatge que el representi.

La fotografia haurà de respondre a la següent pregunta:

Què és per a mi o com veig la societat? És a dir,  s’haurà de reflexionar sobre com subjectivament veus la societat en la que vius, plasmant el teu pensament en una imatge que el representi.

Termini de presentació: fins el  26 d’abril de 2019.

CONCURS FOTOGRÀFIC 

ESCOLA DE PASQUA 2019

 

Per inscriure’s a l’Escola de Paqua és imprescindible omplir el  formulari  a l’enllaç adjunt!

https://docs.google.com/forms/d/1e5Dr-NfufRuL_weRcTynS1BCm4JHmx_bFsIlukQ0Cz4/edit

i  abonar la taxa a :

https://www.santjosepdesatalaia.es/autoliqCursosTalleres_ca.aspx

Edats: per a infants de 3 anys (nascuts l’any 2015) a 12 anys (nascuts l’any 2007)
Horari: de 9.00 a 14.00 h. Escola matinera de 8.00 a 9.00 h
Lloc: CEIP Can Guerxo / CEIP Es Vedrà
Preu: 20 € empadronats / 40 € no empadronats
Inscripcions on-line fins al 10 d’abril 

Per a més informació i ajuda amb els tràmits:
Poliesportiu Can Guerxo, de 16.00 a 21.00 h
Piscina municipal, de 8.00 a 22.00 h
Casal Bauxa (Cala de Bou), de 16.00 a 20.00 h

Convocatòria de subvencions per a grups, entitats i associacions folklòriques o culturals, sense ànim de lucre, del municipi de Sant Josep de sa Talaia, per a la realització de les següents actuacions que s’hagin realitzat dins l’any 2018

 

BASES BOIB CATALÀ

extracte català-subv. Cultura-18

Annexos subvencions activitats culturals

Resolució_DECRET 2019-1352 [Decret nomenament òrgan col·legiat]

Informe (sd) núm. 1 òrgan instructor. Requeriment esmena defectes de les sol·licituds presentades a la convocatòria de subvencions per a entitats culturals i o folklòriques

Decret modificació composició òrgan col·legiat (11/07/2019)

Requeriment 1. Requeriment documentació i aclariments entitat G07676919 (22/07/2019)

Requeriment 2. Requeriment documentació i aclariments entitat G07588817 (22/07/2019)

Requeriment 3. Requeriment de documentació i aclariments entitat G07472509 (22/07/2019)

Convocatòria de subvencions per a les associacions de vesins, comissions de festes, grups folklòrics i associacions culturals, sense ànim de lucre, del municipi de Sant Josep de sa Talaia, per a la realització de les següents actuacions que s’hagin celebrat dins l’any 2018 al municipi de Sant Josep de sa Talaia: Organització de festes patronals, de Nadal o festivitat de la barriada i festes populars.

Convocatòria BOIB subvencions Festes (2018)

Extracte català-subv. Festes18

Annexos subvenció festes

Resolució_DECRET 2019-1354 [Decret nomenament òrgan col·legiat]

Informe núm. 1 (sd) òrgan instructor. Requeriment esmena defectes de les sol·licituds (convocatòria subvenció Festes 2018) (1)

Decret modificació composició òrgan col·legiat (11/07/2019)

Requeriment 1. Requeriment documentació i aclariments entitat G07315021 (22/07/2019)

Requeriment 2. Requeriment documentació i aclariments entitat G07676919 (22/07/2019)

Requeriment 3. Requeriment documentació i aclariments entitat G07588817 (22/07/2019)

Requeriment 4. Requeriment documentació i aclariments entitat G07472509 (22/07/2019)

Requeriment 5. Requeriment documentació i aclariments entitat G57751612 (22/07/2019)

El termini de presentació és de 20 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’extracte de la present convocatòria al BOIB.

Convocatòria de subvencions adreçada a les associacions de vesins del municipi per a la realització d’activitats (any 2018)

Convocatòria BOIB subvencions AV 2018

Extracte català-subv. vesins18

Annexes subvencions vesins

Resolució_DECRET 2019-1353 [Decret nomenament òrgan col·legiat]

Informe_Informe núm. 1 (sd) òrgan instructor.

Requeriment esmena defectes de les sol·licituds convocatòria subvencions associacions vesins (2018)

Mdificació composició membres òrgan col·legiat (19/07/2019)