Arxius

Cursets de natació octubre 2020 – juny 2021

PROCÉS INSCRIPCIÓ NOVES PLACES CURSETS NATACIÓ OCTUBRE 2020 – JUNY 2021

 

Preinscripció (des de les 8:00 hores del dilluns 27 de juliol fins les 23:59 hores de dimarts 4 d’agost) per a les places disponibles, a la pàgina web de l’Ajuntament (www.santjosep.org).

Dijous 6 d’agost, publicació de les sol·licituds participants al sorteig a la pàgina web de l’Ajuntament (www.santjosep.org) i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Divendres 7 d’agost, es realitzarà el sorteig a les 11:00 hores, a l’Ajuntament de Sant Josep.

A partir del 10 d’agost fins al 21 d’agost, els interessats/ades que hagin aconseguit plaça,  podran realitzar les inscripcions a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia de dilluns a divendres en horari  de 08:00 h a 15:00 h amb cita prèvia.

Tindran preferència els infants empadronats al municipi de Sant Josep de sa Talaia. És imprescindible que hagin complert els dos anys al 2020. En cas de no tenir els dos anys complerts a l’octubre, començaran el curs quan els tinguin.

Només s’admetrà una inscripció per persona, a excepció dels germans/es.

Per poder garantir les mesures de seguretat establertes pel Ministeri de Sanitat amb la lluita contra la Covid-19,  i l’activitat es pugui realitzar en les condicions requerides tenint en compte  la situació sanitària actual, el nombre de places que es poden oferir per al curs 2020/2021 s’han vist reduïdes en relació amb altres anys.

Les places ofertades són:

  • Nens/as de 2 i 3 anys (nascuts al 2018) 12 places.

Una vegada cobertes les places ofertes, es procedirà a l’obertura d’una llista d’espera,

Per a més informació sobre aquestes places i horaris contactar amb la piscina municipal, tel. 971 801 504 o a través del correu electrònic piscina@santjosep.org

Sol·licituds cursets natació 2020-21

Sol.licituds i el numero que correspon al sorteig que es celebrarà divendres 2 d’agost (06/08/2020)

Acta de l’adjudicació de les places vacants de la piscina (07/08/2020)

Llistat definitiu adjudicació places vacants (07/08/2020)

Convocatòria de subvencions en matèria d’acció social per associacions i/o entitats sense ànim de lucre corresponent a l’any 2019

BOIB

Extracte BOIB

Llista de sol·licituds que han d’esmenar defectes (09/11/2020)

Llistat de resolució provisional (04/12/2020)

Resolucio definitiva (30/12/2020)

IMPRESOS

Imprès 1.- Sol·licitud

Imprès 2.- Certificació representant

Imprès 3.- Declaracions

Imprès 4.- Declaració altres subvencions

Imprès 5.- Autorització per obtenir informació

Imprès 6.- Domiciliació bancària

Imprès 7.- Certificació persones ateses

Imprès 8.- Formulari criteris valoració

Imprès 9.- Declaració IVA

Imprès 10.- Relació justificants i ingressos

Convocatòria de concessió d’ajudes al lloguer d’habitatge per a persones afectades per la crisi de la COVID-19

Convocatòria ajudes lloguer COVID-19 – Anunci BOIB

Extracte BOIB

ANNEX 1

ANNEX 2

ANNEX 3

ANNEX4

Informe de l’òrgan instructor sobre llista de sol·licituds presentades a la convocatòria de concessió d’ajudes al lloguer d’habitatge per a persones afectades per la crisi de la Covid-19 que han d’esmenar defectes (19/10/2020)

Proposta concessió provisional (24/11/2020)

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D’AJUDES AL LLOGUER D’HABITATGE PER A PERSONES AFECTADES PER LA CRISI DE LA COVID-19 (28/12/2020)

Sant Josep t’ajuda. Ajudes a autònoms i microempreses de l’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia.

Ajudes a autònoms i microempreses de l’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia.

Descarrega el fullet informatiu

Bases i sol·licitud (01/07/2020)

Extracte (02/07/2020)

Declaració responsable (06/07/2020)

ANNEX I – SOL.LICITUD (06/07/2020)

Decret de pròrroga del termini per presentar les sol·licituds a les SUBVENCIONS PER A AUTÒNOMS I MICRO EMPRESES DEL MUNICIPI DE SANT JOSEP PER TAL DE PAL·LIAR EFECTES DE LA CRISI DEL COVID-19 (17/07/2020)

DECRET per prorrogar el termini de presentació de sol·licituds fins a les 23.59 h del dimarts 21 de juliol de 2020 (21/07/2020)

Tràmit de subsanació d’esmenes relatiu a la convocatòria de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia per a la concessió de subvencions per autónoms i microempreses afectades per la situació del estat d’alarma derivat de la crisi sanitària del COVID-19 (07/09/2020)

Trámit de subsanació d’esmenes relatiu a la convocatòria de l’ajuntament de Sant Josep de sa talaia per a la concessió de subvencions per autònoms i microempreses afectades per la situació del estat d’alarma derivat de la crisi sanitària del covid-19 (añy 2020) (21/10/2020)

Proposta de Resolució provisional (04/11/2020)

Correcció d’errors Resolució provisional (13/11/2020)

RESOLUCIÓ DEFINITIVA (02/12/2020)