Procés admissió EI Can Nebot

Data de publicació: 17 abril, 2019

Última modificació: 26 abril, 2019


El procés de presentació de sol·licituds comença el dia 29 d’abril i acaba el 13 de maig

Resolució calendari admissió EI Can Nebot

Ordre posada en funcionament EI Can Nebot

FORMULARI_català_ Can Nebot_entrega ajuntament

2a DECLARACIÓ RESPONSABLE curs 19-20

ANNEX 1 del Formulari de solicitud

*El criteri complementari de centre per EI Can Nebot és: 1 punt per germans de parts múltiples que sol·licitin plaça al mateix curs i nivell educatiu.