Departament de Serveis Socials i Igualtat

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, a través del seu Departament de Serveis Socials i Igualtat, ofereix als centres educatius del municipi les següents activitats guiades. Aquesta oferta educativa és vigent per al curs acadèmic 2019-2020.

Taller de prevenció d’abusos sexuals: Crida ben fort, Estela.’

Mitjançant el conte Crida ben fort, Estela!, escrit per Isabel Olid i il·lustrat per Martina Vanda, els infants adquireixen eines necessàries per actuar davant qualsevol tipus d’assetjament i abús sexual. L’objectiu de l’activitat és aprendre a discriminar les situacions de risc, a fer-se respectar i demanar ajut.

Nom: Crida ben fort, Estela.
Objectius:
• Prevenir situacions de maltractament infantil en general i d’abús sexual en concret.
• Transmetre la importància de respectar els propis drets i els dels altres.
• Explicar la importància de tenir cura del nostre cos, fent-lo respectar i respectar el cos dels altres.
• Afavorir eines i habilitats als infants per actuar davant les situacions que no els agradin.
• Afavorir la comunicació entre els infants i els adults.
Sessions: 1
Destinataris: 4t primària
Materials: projector

Taller de prevenció per al bon ús de les noves tecnologies: Controla’t.’

Programa dissenyat pel personal tècnic del Centre d’Estudis i Prevenció de les Conductes Addictives del Consell d’Eivissa.

Nom: Controla’t.
Objectius:
• Prevenir situacions de maltractament infantil en general i d’abús sexual.
• Donar eines i estratègies perquè els infants facin un bon ús de les noves tecnologies.
• Sensibilitzar els infants dels riscos derivats de l’ús de les noves tecnologies.
Sessions: 2 per grup.
Destinataris: per a famílies.
Materials: quadern Controla’t i projector

Ulisses. Programa d’aprenentatge emocional i desenvolupament de l’autocontrol emocional.

Nom: Ulisses
Objectius:
• Desenvolupar l’autocontrol emocional en alumnes de 10 a 12 anys com a factor de protecció davant conductes de risc.
Sessions: 10.
Destinataris: 5è de primària.
Materials: quadern del professor/a i quadern dels alumnes.

* Es posa a disposició dels centres el material perquè el pugui desenvolupar el mateix tutor/a.

Hércules. Programa de presa de decisions i solució de problemes.

Nom: Hércules.
Objectius:
• Entrenar i potenciar les habilitats per prendre decisions i resoldre problemes com a factor de protecció.
Sessions: 12.
Destinataris: 6è de primària.
Materials: quadern del professor/a i quadern dels alumnes.

* Es posa a disposició dels centres el material perquè el pugui desenvolupar el mateix tutor/a.

Taller de competències parentals amb enfocament de parentalitat positiva.
Adreçat a pares, mares o cuidadors legals d’infants a partir de 3 anys.

Nom: Competències parentals.
Objectius:
• L’objectiu del programa de parentalitat positiva és facilitar als pares i mares o altres persones adultes amb responsabilitats educatives familiars l’adquisició d’estratègies personals, emocionals i educatives que permetin implicar-se eficaçment en la construcció d’una dinàmica de convivència familiar positiva i en el desenvolupament de models parentals adients per als infants i joves. Amb això es pretén que les famílies puguin prevenir i fer front de forma constructiva als problemes i conflictes quotidians.
Sessions: 10.
Destinataris: per a famílies.
Lloc: Sant Josep i Sant Jordi.
Inici: gener de 2020.

Exposició fotogràfica itinerant La dona.
L’exposició consta de 27 fotografies de dones amb què, mitjançant les unitats didàctiques dissenyades per una pedagoga especialista en igualtat i gènere, els tutors i tutores poden fer diferents activitats per treballar la igualtat entre homes i dones. Les unitats didàctiques estan dissenyades per a infantil, primer cicle de primària i segon cicle de primària.

Nom: La dona.
Objectius:
• Afavorir la sensibilització en igualtat de gènere de l’alumnat.
• Reflexionar i prendre consciència de la problemàtica de la violència masclista.
Sessions: no especificades.
Destinataris: tots els cursos de 2n cicle d’infantil i els dos cicles de primària.
Material: fotografíes.
Data: els centres han de sol·licitar dates per tenir l’exposició.
* Cada unitat didàctica té objectius i contenguts adaptats a la seua etapa.

Dia de la Dona Rural.
Activitat homenatge per celebrar el Dia Internacional de la Dona Rural establert per les Nacions Unides el 15 d’octubre de 1996. Projecció del vídeo Dones d’avui i de sempre i actuació de Pageses Emprenyades.

Nom: La Dona Rural.
Objectius:
• Conscienciar l’alumnat de la importància de la dona pagesa a la nostra illa.
Sessions: 1.
Destinataris: 6è de primària.
Material: no s’especifica.

Guia coeducativa per a les escoles d’estiu

La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut a la Constitució Espanyola de 1978, en textos internacionals i a la Unió Europea. A l’àmbit autonòmic, amb la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes a les Illes Balears es garanteix promoure la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació per raó de sexe en qualsevol dels àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.

Prendre consciència de la nostra identitat com a éssers humans i de la forma en què ens relacionam passa per mirar la realitat a través de la lent de la igualtat de gènere. El compromís de tota la ciutadania en la lluita per aconseguir la plena igualtat d’oportunitats entre homes i domes requereix posar el punt de mira en les noves generacions. Per això, l’educació té la comesa de permetre a totes les persones, sense excepció, accedir a un desenvolupament integral que els permeti dur a terme el pla de vida gaudint plenament dels drets en entorns lliures de violència. En aquest sentit, la coeducació és una eina fonamental que pot funcionar com a fil articulador que travessa tant els espais de l’educació com de les persones al llarg de la vida. Cal estimular per igual al·lotes i al·lots perquè realitzin activitats de diferent índole, tant les relacionades amb l’àmbit públic com amb el privat, compartint tasques i responsabilitats i potenciant tots els valor com a positius sense caure en estereotips de gènere.

A la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia, s’ha elaborat aquesta guia didàctica dirigida als professionals de l’educació no formal amb l’objectiu d’establir i aplicar una pràctica i intervenció coeducativa i de prevenció de la violència sexista en les activitats de temps lliure. El que oferim en aquestes pàgines són activitats que ens permeten fomentar una actitud crítica durant la planificació d’una activitat de temps lliure, i aportar una visió nova d’aquests espais com una oportunitat per a incidir en la construcció simbòlica i efectiva de les relacions d’igualtat i lliures de violència sexista entre nens i nenes.

Guia coeducativa

Més informació
Per a peticions dels tallers o qualsevol informació addicional, podeu posar-vos en contacte amb l’adreça electrònica utscaladebou@santjosep.org (els centres CEIP Es Vedrà, CEIP Ses Planes i CEIP L’Urgell) i utssantjordi@santjosep.org (CEIP Can Guerxo, CEIP Can Raspalls, CEIP Sant Jordi i CC Mare de Déu de les Neus)