Departament de Serveis Socials/Igualtat

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, a través del seu Departament de Serveis Socials/Igualtat, ofereix als centres educatius del municipi, les següents activitats guiades. Aquesta oferta educativa és vigent per al curs acadèmic 2019-2020.

Taller de prevenció d’abusos sexuals: ‘Crida ben fort, Estela’

Mitjançant el conte Crida ben fort, Estela! ,escrit per Isabel Olid i il·lustrat per Martina Vanda, els  infants adquireixen eines necessàries per actuar davant qualsevol tipus d’assetjament i abús sexual. L’objectiu de l’activitat és aprendre a discriminar les situacions de risc, a fer-se respectar i demanar ajut.

Nom: ‘Crida ben fort, Estela’
Objectius:
• Prevenir situacions de maltractament infantil en general i d’abús sexual
en concret.
• Transmetre la importància de respectar els propis drets i els dels altres.
• Explicar la importància de tenir cura del nostre cos, fent-lo respectar i
respectant el cos dels altres.
• Afavorir eines i habilitats als infants per actuar davant les situacions
que no els agradin.
• Afavorir la comunicació entre els infants i els adults.
Sessions:1
Destinataris:4t primària
Materials:Projector

Taller de prevenció per al bon ús de les noves tecnologies: ‘Controla’t’

Programa dissenyat pel personal tècnic del Centre d’Estudis i Prevenció de les Conductes Addictives del Consell d’Eivissa.

Nom: ‘Controla’t’
Objectius:
• Prevenir situacions de maltractament infantil en general i d’abús
sexual.
• Donar eines i estratègies perquè els infants facin un bon ús de les noves
tecnologies.
• Sensibilitzar els infants dels riscos derivats de l’ús de les noves
tecnologies.
Sessions:2 per grup
Destinataris:Per a famílies
Materials:Quadern Controla’t i projector

Ulisses. Programa d’aprenentatge emocional i desenvolupament de l’autocontrol emocional

Nom: ‘Ulisses’
Objectius:
• Desenvolupar l’autocontrol emocional en alumnes de 10-12 anys com a factor de protecció davant conductes de risc.
Sessions:10
Destinataris:5è de primària
Materials:Quadern professor/a – quadern alumnes

*Es posa a disposició dels centres el material perquè el pugui desenvolupar el mateix
tutor/a.

Hércules. Programa de presa de decisions i solució de problemes

Nom: ‘Hércules’
Objectius:
• Entrenar i potenciar les habilitats per prendre decisions i resoldre problemes com a factor de protecció.
Sessions:12
Destinataris:6è de primària
Materials:Quadern professor/a – quadern alumnes

*Es posa a disposició dels centres el material perquè el pugui desenvolupar el mateix
tutor/a.

Taller de competències parentals amb enfocament de parentalitat positiva
Adreçat a pares, mares o cuidadors legals d’ infantis a partir de 3 anys.

Nom: ‘Competències parentals’
Objectius:
• L’objectiu del programa de parentalitat positiva és facilitar, als pares i mares o altres persones adultes amb responsabilitats educatives
familiar, l’adquisició estratègies personals, emocionals i educatives que permetin implicar-se eficaçment a la construcció d’una dinàmica de
convivència familiar positiva i en el desenvolupament de models parentals adients per als infants i joves. Amb això es pretén que les
famílies puguin prevenir i fer front de forma constructiva als seus problemes i conflictes quotidians.
Sessions:10
Destinataris:Per a famílies
Lloc:Sant Josep i Sant Jordi
Inici:Gener 2020

Exposició fotogràfica itinerant ‘La dona’
L’Exposició consta de 27 fotografies de dones on mitjançant les unitats didàctiques dissenyades per una pedagoga especialista en igualtat i gènere, els tutors i tutores poden fer diferents activitats per treballar la igualtat entre homes i dones. Les unitats didàctiques estan dissenyades per a infantil, primer cicle de primària i segon cicle de primària.

Nom: ‘La dona’
Objectius:
• Afavorir la sensibilització en igualtat de gènere de l’alumnat.
• Reflexionar i prendre consciència de la problemàtica de la violència masclista.
Sessions:No especificades
Destinataris:Tots els cursos de 2n cicle d’infantil i els dos cicles de primària
Material:Fotografíes
Data: Els centres han de sol·licitar dates per tenir l’exposició al seu centre.
*Cada unitat didàctica té objectius i continguts adaptats a la seva etapa.

Dia de la dona rural
Activitat homenatge per celebrar el Dia Internacional de la Dona Rural establert per les
Nacions Unides el 15 d’octubre de 1996. Projecció del vídeo Dones d’avui i de sempre i actuació de Pageses emprenyades.

Nom: ‘La dona rural’
Objectius:
• Conscienciar a l’alumnat de la importància de la dona pagesa a la
nostra illa.
Sessions:1
Destinataris:6 è de primària
Material:No s’especifica

Més informació
Per a peticions dels tallers i/o qualsevol informació addicional, podeu posar-vos en contacte amb el següent correu electrònic utscaladebou@santjosep.org (els centres CEIP Es Vedrà, CEIP Ses  Planes i CEIP L’Urgell) i utssantjordi@santjosep.org (CEIP Can Guerxo, CEIP Can Raspalls, CEIP Sant Jordi i CC Mare de Déu de les Neus)