Altres temes

1. Remors

Mapa sorolls i zonificació acústica

Actualment s’està elaborant el mapa de sorolls i zonificació acústica del municipi de Sant Josep de sa Talaia. Tan aviat com estigui llest es publicarà per donar-lo a conèixer a tots els habitants.

Pla d’aïllament acústic de l’aeroport d’Eivissa

Aena està executant un pla d’aïllament acústic que suposa l’aïllament dels habitatges que es troben afectats per la petjada acústica de l’aeroport, la determinació de si un habitatge està inclòs o no dins d’aquesta zona i el procediment d’aïllament està sent gestionat per l’Oficina de Gestión del Plan de Aislamiento Acústico (telèfon: 915 903 170).

Podeu veure quina és la zona d’aplicació de Pla d’aïllament acústic en el mapa inferior (fer clic en la imatge per descarregar un pdf amb més qualitat):

mapa_isofonas_ok

Si creieu que el vostre habitatge està inclòs dins d’aquesta zona i Aena no s’ha posat en contacte amb vosaltres de manera oficial, truqueu al telèfon indicat anteriorment per sol·licitar informació pel que fa al cas.

2. Compostatge

Vols aprendre a fer compost?

compostatgeL’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, juntament amb Amics de la Terra, organitza durant l’any tota una sèrie de tallers de compostatge per a aquella gent interessada a aprendre com elaborar compost a partir de la matèria orgànica de les restes de menjar, de jardineria i poda o dels horts.

L’objectiu del taller és ensenyar a fer compost a casa amb els materials necessaris i en les condicions adequades. Amb aquest taller es vol aconseguir no només reduir la quantitat de matèria orgànica que es gestiona com a residu amb la brossa general i proporcionar les eines necessàries als participants per poder ser autosuficients en la producció de compost, sinó conscienciar els ciutadans de la possibilitat de valoritzar materials (matèria orgànica) que habitualment tenen consideració de residus.

compostatge2 compostatge3

El taller consisteix en una jornada teoricopràctica sobre compostatge de 3 hores on es lliura a cada participant un compostador a un cost simbòlic de 20 €, sent el preu de mercat d’aquest model d’aproximadament uns 100 €. Passats dos mesos de la jornada es realitzarà una visita de seguiment a les famílies participants per ajudar en l’elaboració del compost a casa. A més, durant tot el període, hi haurà un servei de consultes telefòniques disponibles.

3. Tala d’arbres i autoritzacions per fer foc

Tant la tala d’arbres com l’ús de foc en zones rústiques i forestals són competència del Govern Balear. Abans de portar a terme aquestes activitats us heu de posar en contacte amb la Conselleria de Media Ambient trucant al telèfon 971 301460, on us informaran dels tràmits a seguir en cada cas.

En el cas de la tala d’arbres en zones urbanes heu de demanar una autorització a l’Ajuntament per mitjà de la presentació d’una sol·licitud per escrit en el registre d’entrada.

Poda de palmeres

En el cas concret de la poda, transport i gestió de les restes de palmeres és obligatori contactar amb el Consell d’Eivissa abans de realitzar qualsevol actuació. El seu departament d’Agricultura i Medi Ambient (Tel: 971195900) us informarà dels tràmits i procediments a seguir per tal de minimitzar els efectes i l’expansió de la plaga del becut vermell (Rhynchophorus ferrugineus).

4. Agenda Local 21

agenda_local_web

Què és l’Agenda 21 Local?

L’Agenda Local 21 és un procés que ens ofereix l’oportunitat de prendre part de forma col·lectiva en el desenvolupament d’accions ambientals, econòmiques i socials, destinades a millorar la qualitat de vida en el nostre municipi, arribant així, a un model de desenvolupament més sostenible.

Agenda, perquè serveix per programar les actuacions futures de forma ordenada i consensuada; 21, perquè constitueix un pla d’acció per afrontar els reptes del segle XXI; Local, perquè el seu àmbit és municipal.

Orígens

En la Cimera de la Terra, celebrada a Rio de Janeiro el 1992, representants d’uns 180 estats van establir el desenvolupament sostenible com un dels principals reptes que han d’afrontar els governs i les societats d’arreu del planeta per tal de fer front a la problemàtica ambiental global.

Una de les estratègies que es va consensuar va ser la de l’Agenda 21, un programa d’acció d’àmbit internacional que ha de permetre assolir el desenvolupament sostenible, en la seva triple vessant econòmica, social i ambiental, i que basa gran part del seu èxit en l’actuació a petita escala, en l’àmbit local.

Fases de l’Agenda Local 21

fases-agenda-local-21-web

La participació ciutadana: Pilar fonamental

Per implantar una Agenda 21 Local és imprescindible comptar amb la participació de la població del municipi durant totes les fases del procés i assegurar així, l’existència d’espais de participació (fòrums ciutadans).

A través de la participació, els veïns i veïnes del municipi prenen part en la identificació i resolució dels problemes, aporten els seus punts de vista, coneixements i experiències i col·laboren en el procés de presa de decisions.

El Fòrum Ciutadà pot participar en totes les fases del procés:

Diagnòstic socioambiental: consisteix a realitzar un informe de la situació del municipi en matèria de medi ambient, economia, societat, cultura, instal·lacions, comunicacions, etc. L’informe es completa amb les aportacions veïnals sobre la visió que es té del municipi en totes les àrees, és el que es diu diagnòstic qualitatiu.

Pla d’acció municipal: és una planificació plurianual d’actuacions a dur a terme tenint en compte la participació ciutadana, els recursos disponibles i considerant que l’objectiu és el desenvolupament sostenible del territori i la seva ciutadania.

Pla de seguiment: és l’eina per garantir el compliment del Pla d’acció i l’execució de les actuacions que s’hi descriuen.

Estat d’implantació de l’Agenda 21 de Sant Josep

Fase 1: Compromís de l’Ajuntament i adhesió a la carta d’Aalborg: Sant Josep de sa Talaia va iniciar el procés l’any 2007 amb la signatura de la carta d’Aalborg (carta de ciutats i viles europees cap a la sostenibilitat), assumint els compromisos per aconseguir una gestió més sostenible del municipi i així millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans.

Fase 2: Recull d’informació i prediagnosi socioambiental: L’any 2009 es va iniciar el recull d’informació per a l’elaboració d’una memoria descriptiva del municipi en tots els seus aspectes: socials, ambientals i econòmics.

Durant aquesta fase es va executar la primera actuació de Participació Ciutadana, mitjançant una enquesta telefònica entre els residents del municipi, per valorar l’estat de diversos aspectes, tals com estat de neteja dels carrers, la qualitat de l’aigua, la dotació d’equipaments i serveis, etc.

Amb aquesta informació, juntament amb la memòria descriptiva i la valoració dels ciutadans, es va elaborar un document anomenat pre-diagnosi socioambiental.

Fase 3: Diagnosi socioambiental: Durant els primers mesos de l’any 2010, es varen realitzar les reunions de participació ciutadana, per presentar a la població la Pre-diagnosi socioambiental, i així incloure els suggeriments i aportacions per enriquir el document, així com expressar l’opinió de la ciutadania. D’aquesta forma, amb la Participació Ciutadana, es va aprovar el document de diagnosi socioambiental.

El document final va ser aprovat pel Comitè Insular d’Agenda Local 21 el novembre de 2010 i va donar peu a iniciar la següent fase, que consisteix en l’elaboració del Pla d’acció municipal.

Fase 4: Redacció del Pla d’acció: Actualment Sant Josep es troba en fase de redacció i elaboració del Pla d’acció municipal. Per a l’elaboració d’aquest document es prenen en consideració diversos aspectes, tots ells reflectits a la diagnosi socioambiental:

  • Criteri tècnic de cada un dels responsables de les diferents àrees de l’Ajuntament.
  • Les aportacions del Fòrum Ciutadà.
  • La percepció ciutadana de diversos elements del municipi a millorar o mitigar.
  • La percepció ciutadana de diversos elements del municipi a potenciar.

Participa-hi

Si t’interessa participar en el disseny del teu futur contacta amb agenda21@santjosepdesatalaia.cat o consulta la següent documentació relativa a l’Agenda Local 21 del municipi de Sant Josep de sa Talaia:

Documents de l’Agenda 21

En aquest apartat podràs consultar i descarregar els documents de l’Agenda Local 21 de Sant Josep de sa Talaia.

Carta d’Aalborg i compromisos d’Aalborg

Diagnosi socioambiental

Resum diagnosi socioambiental

Memòria de participació i comunicació

Indicadors de sostenibilitat 2005-2009

Documents de difusió i comunicació

Cartell convocatòria primeres reunions de Participació Ciutadana

Informació sobre propostes executades

Díptic Agenda Local 21 Sant Josep de sa Talaia

Enllaços

Oficina Agenda Local 21 del Govern Balear

Oficina Agenda Local 21 del Consell d’Eivissa

Fotos primeres reunions de Participació Ciutadana

al21_participacio_1

al21_participacio_2

al21_participacio_3

al21_participacio_4

al21_participacio_5

al21_participacio_6

al21_participacio_7

al21_participacio_8

al21_participacio_9

al21_participacio_10

al21_participacio_11

al21_participacio_12