Becut Vermell

La plaga del Becur Vermell (Rhyncophorus ferrugineus)

1. Itroducció a la plaga

En els darrers anys a l’illa d’Eivissa hem de lamentar la ràpida expansió d’una plaga que afecta les palmeres, i és produïda per un insecte coleòpter anomenat Becut Vermell (Rhynchophorus ferrugineus). La seva capacitat d’expansió és molt elevada i les palmeres infectades per aquesta plaga moren als pocs mesos a no ser que s’apliquin mesures preventives o correctives. Aquí trobareu més informació sobre la plaga.

La palmera que es veu més afectada per aquesta plaga és la palmera canària (Phoenix canariensis) encara que també es poden veure afectades altres espècies com la palmera datilera (Phoenix dactilifera), la washingtònia (Washingtonia sp) o altres espècies vegetals.

La seva presència al municipi de Sant Josep de sa Talaia es va confirmar oficialment el desembre del 2007 i des d’aleshores el nombre de palmeres afectades s’ha anat incrementant de manera exponencial. Ates el grau d’expansió de la plaga a nivell autonòmic la seva eradicació ha estat declarada d’utilitat pública per Resolució de la Conselleria d’Agricultura i pesca de 12 de maig de 2010.

palmera_infectada

Imatge d’una palmera pública afectada en un grau avançat

2. Tractament preventiu de palmeres

El tractament preventiu és, a dia d’avui, la millor solució per protegir i salvar les palmeres d’aquesta plaga, i consisteix en l’aplicació periòdica de certs productes fitosanitaris o de control biològic. El tractament preventiu més habitual consisteix en l’aplicació per dutxa foliar d’un insecticida selectiu a la zona de la corona procurant que la part superior de la palmera quedi impregnada atacant els exemplars de la plaga de becut vermell (especialment les larves) que puguin haver infectat o infectin la palmera. Altres tractament preventius es poden aplicar mitjançant injeccions al tronc de les palmeres.

Per tal d’augmentar l’efectivitat de totes aquestes mesures de control i prevenció contra el becut vermell que s’estan portant a terme, l’Ajuntament de Sant Josep recomana a tots els habitants del municipi propietaris de palmeres que realitzin un tractament preventiu i un seguiment de les palmeres de la seva titularitat, per a reduir, així, el risc d’infestació per la plaga i la seva possible expansió cap a altres palmeres.

Aquí trobareu més informació sobre el tractament preventiu de les palmeres

3. Poda de palmeres

La poda de palmeres s’ha de realitzar sempre amb la corresponent autorització (gratuïta) per part dels serveis de Sanitat Vegetal del Consell d’Eivissa (971 195 493). A més, cal seguir les instruccions del Consell per tal d’evitar que la palmera podada es converteixi en un focus d’atracció de la plaga, mitjançant l’aplicació de cicatritzants.

Les restes de poda de palmeres (sempre i quan no estiguin infectades) es poden dur a les Deixalleries, a un gestor de restes vegetals o a l’abocador de Ca na Putxa.

Model de sol·licitud de poda de palmeres

4. Sanejament de palmeres infectades

Les palmeres infectades, si es detecten a temps, poden salvar-se en molts casos mitjançant un sanejament de les parts infectades. Aquest sanejament ha de realitzar-se amb la corresponent autorització gratuïta del servei de Sanitat Vegetal del Consell d’Eivissa (971 195 493) i per part de personal qualificat, que s’encarrega de gestionar les restes infectades.

Imatge del sanejament d’una palmera pública infectada

Imatge del sanejament d’una palmera pública infectada

Model de sol·licitud de sanejament de palmeres

5. Com actuar davant de la plaga del becut vermell

L’Ajuntament de Sant Josep vol recordar als seus habitants que qualsevol acció de poda, sanejament, eliminació, trasllat o importació de palmeres requereix d’una autorització gratuïta, emesa pels inspectors de Sanitat Vegetal (971195493) del Consell d’Eivissa.

En qualsevol cas, la detecció d’una possible palmera afectada s’ha de comunicar al departament de Sanitat Vegetal del Consell d’Eivissa (971195493 o al correu sanitatvegetal@conselldeivissa.es) o a l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia (971395122) el qual aplicarà el protocol d’actuació pertinent.

L’Ajuntament de Sant Josep desitja que els esforços dedicats per part de les administracions juntament amb la col·laboració dels seus habitants siguin eficaços en la lluita contra el becut vermell.