Prevenció d’incendis forestals

prevencio_incendis

Actualment ens trobem davant una desaparició i disminució dràstica d’activitats d’aprofitament del bosc, com l’obtenció de fusta, d’activitats tradicionals, com les sitges o els forns, i altres activitats complementàries com el pastureig de bestiar, molt eficaç en el manteniment dels boscos nets. Per altra banda, l’abandonament de les superfícies agrícoles ha permès l’emboscament d’aquests terrenys, anteriorment cultivats, transformant-se també en superfície forestal i modificant el mosaic divers que caracteritzava el nostre paisatge.

Aquesta tendència recent ha provocat, durant els darrers anys, una important acumulació de biomassa llenyosa en els nostres boscos.

A més a més, actualment ens trobem amb la presència de nombrosos habitatges i urbanitzacions ubicades en zones forestals, així com una major freqüentació dels boscos (visitants, turistes, etc.) i l’obertura d’un gran nombre de camins dins les masses forestals.

La conjunció d’aquests dos factors ha provocat un augment del risc d’incendis forestals i, per tant, els habitants del municipi hem d’actuar amb precaució i recuperar, en la mesura que sigui possible, la gestió i el manteniment dels terrenys forestals.

Les competències en matèria forestal corresponen al Govern Balear i podeu trobar una gran varietat d’informació sobre aquest tema a l’apartat del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl de la seva pàgina web. Per a consultes concretes es pot contactar amb els agents de Medi Ambient d’Eivissa (Tel: 971301460)

Volem recordar que en el cas d’habitatges situats a zones forestals és necessari el compliment dels criteris establerts sobre la realització de faixes de protecció i altres mesures de seguretat previstes en la legislació vigent. Podeu consultar algunes de les recomanacions i obligacions aquí.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia va col·laborar, juntament amb el personal professional del Govern Balear, en la difusió d’informació en matèria de seguretat i prevenció d’incendis forestals per mitjà d’una sèrie de jornades que varen tenir lloc en les diferents zones de població del municipi els dies 30 i 31 de maig i 1 de juny de 2011.