Exp. 98/15: Aprovació i exposició pública del plec de clàusules economicoadministratives i prescripcions tècniques del contracte per a la prestació del serveis i cessió de drets per a l’autorització d’explotacions de les instal·lacions amb caràcter temporal de les platges del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia.

Publicat 05.04.17

NOTA INFORMATIVA:

Es posa en coneixement dels adjudicataris de les instal·lacions temporals a les platges del terme municipal de Sant  Josep de sa Talaia, que les cartas de pagament corresponent al cànon de la concessió objecte d’adjudicació, que s’han de fer efectives abans del 15 de maig de 2017, es troben en el departamento de Recaptació de l’Ajuntament i es podrán recollir en horari de dilluns a divendres de 8.30 a 13,30 hores, advertint que si dins el termini assenyalat no es procedeix al seu abonament, s’actuarà conforme a l’establer en el Plec de clàusules administratives aprovat a l’efecte.

Publicat 29.04.16

Publicació adjudicació platges 2016

Publicat 13.04.16

Anunci resultat subhasta

Publicat 08.04.16

ANUNCIO MESA EXCLUIDOS Y DIA

Publicat 18.03.16

NOTA INFORMATIVA

Publicat 17.03.16

Annex I Definitiu i Resolució de les Segones Al·legacions.

Publicat 07.03.16

Nota aclaridora

Publicat 03.03.16

Certificació acord resolució alegacions

Publicació en el BOIB núm. 29 de 3 de març de 2016, de l’acord de la Junta de Govern de data 26 de febrer de 2016, d’aprovació i exposició pública de la rectificació del plec de clàusules económico administratives i prescripcions tècniques del contracte per a la prestació dels serveis i cessió de drets per l’autorització d’explotacions de les instal·lacions amb carácter temporal de les platges del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia.

El termini per a la presentación de proposicions finalitza a les 13,30 hores del dia 18 de març de 2016.

Plec clàusules tècniques platges 2016

Plec clàusules administratives platges 2016

 

 

Publicat 01/02/2016

Publicació en el BOIB núm. 15 de 30 de gener de 2016, de l’acord de la Junta de Govern de data 26 de gener de 2016, d’aprovació i exposició pública  del plec de clàusules económico administratives i prescripcions tècniques del contracte per a la prestació dels serveis i cessió de drets per l’autorització d’explotacions de les instal·lacions amb carácter temporal de les platges del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia.

El termini per a la presentación de reclamacions finalitza a les 14,00 hores del dia 11 de febrer de 2016.

 

 

ANNEXOS FORMAT WORDs 2016