Tauler d’anuncis Sant Josep

Rua de Carnaval 2014 Condicions i Bases
17 febrer, 2014
Llegir més
Convocatoria para la creación de una bolsa de trabajo de educadores y educadoras sociales, con carácter laboral temporal, para llevar el programa ALTER y para cubrir las plazas vacantes o sustituciones a la plantilla de personal de este Ayuntamiento
12 febrer, 2014
Llegir més
Convocatoria per a la provisió de cinc places de policia local a la plantilla de personal funcionari de carrera de l´Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia
31 gener, 2014
Llegir més
Convocatoria per constituir una borsa de diplomats universitaris o títol equivalent per a cobrir amb caràcter interí o temporal les possibles necessitats de provisió urgent de places y llocs de feina de l’Ajuntament
23 gener, 2014
Llegir més
Convocatòria de concessió d’ajudes per a adquisició de llibres de text d’un màxim de 100,00 € cada una per als alumnes empadronats al municipi de Sant Josep de sa Talaia que dins el curs 2013-2014 cursin 1r, 2n, 3r o 4t d’ESO
20 gener, 2014
Llegir més
L’ajuntament de Sant Josep de sa Talaia reprèn el Pla d’Acollida Municipal d’atenció a les persones nouvingudes al municipi.
8 gener, 2014
Llegir més
Premis per als tres estudiants del municipi de Sant Josep de sa Talaia que hagin acabat d’una forma més brillant els seus estudiants universitaris durant el curs 2012/13.
28 desembre, 2013
Llegir més
Resolucio llista provisional admesos i exclosos de la convocatòria per constituir una borsa de diplomats universitaris o títol equivalent per a cobrir amb caràcter interí o temporal les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina de l’ajuntament.
20 desembre, 2013
Llegir més
Llista provisional d’aspirant admesos y exclosos d’una borsa de treball d’educadors/es social amb carácter laboral temporal.
5 desembre, 2013
Llegir més
Realització d’una faixa d’autoprotecció d’incendis forestals de 10 metres a banda i banda en un tram del camí de Cas Colls
2 desembre, 2013
Llegir més