Tauler d’anuncis Sant Josep

Bases convocatòria borsa treball personal neteja.
21 juliol, 2014
Llegir més
Proposta de concessió d’una beca d’estiu per a formació dirigida a estudiants universitaris del municipi de Sant Josep de sa Talaia per a l’any 2014.
18 juliol, 2014
Llegir més
Convocatòria de concessió de cinc beques per fer les pràctiques del curs de monitors de temps lliure a campaments, escoles d’estiu o altres activitats de temps lliure que organitzi l’Ajuntament de Sant Josep durant l’any 2014
17 juliol, 2014
Llegir més
CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’ORDENANCES, ZELADORS PER PLATGES, OBRES I ALTRES AMB CARÀCTER LABORAL TEMPORAL.
11 juliol, 2014
Llegir més
Llistes provisionals d’admesos i exclosos per participar en el procediment de concessió d’una beca d’estiu, adreçada a estudiants universitaris del municipi.
8 juliol, 2014
Llegir més
Tercera informació pública aprovació NNSS de planejament municipal de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.
7 juliol, 2014
Llegir més
Proposta de resolució provisional concessió subvencions vesins
7 juliol, 2014
Llegir més
Proposta de resolució provisional concessió subvencions Festes
7 juliol, 2014
Llegir més
Convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per cobrir interinament o temporalment les places vacants, necessitats o substitucions a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament (promoció interna).
2 juliol, 2014
Llegir més
EXP. 44/14: CONVOCATÒRIA LICITACIÓ AUTORITZACIONS TEMPORALS EN LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE SANT JOSEP DE SA TALAIA PER A LA TEMPORADA 2014.
26 juny, 2014
Llegir més