Convocatòria de subvencions per a entitats culturals o folklòriques, any 2019

Data de publicació: 30 desembre, 2019

Última modificació: 29 juliol, 2020


BOIB

Extracte BOIB

Llista de sol·licituds presentades a la convocatòria que han d’esmenar defectes (02/06/2020)

Nomenament òrgan col·legiat (06/07/2020)

Requeriment documentació i aclariments entitat G16582660 (29/07/2020)

Requeriment documentació i aclariments entitat G07472509 (29/07/2020)

ANNEXOS

ANNEX I

ANNEX II

ANNEX III

ANNEX IV

ANNEX V

ANNEX VI

ANNEX VII

ANNEX VIII