Convocatòria de subvencions per a entitats culturals o folklòriques, any 2019

Data de publicació: 30 desembre, 2019

Última modificació: 19 octubre, 2020


BOIB

Extracte BOIB

Llista de sol·licituds presentades a la convocatòria que han d’esmenar defectes (02/06/2020)

Nomenament òrgan col·legiat (06/07/2020)

Requeriment documentació i aclariments entitat G16582660 (29/07/2020)

Requeriment documentació i aclariments entitat G07472509 (29/07/2020)

Proposta de concessió provisional de subvenció a les sol·licituds presentades a la convocatòria de subvencions adreçada a les associacions de vesins, comissions de festes, grups folklòrics i associacions culturals, sense ànim de lucre per a l’organització de festes patronals, de nadal o festivitat de la barriada i festes populars (04/09/2020)

Proposta de concessió definitiva de subvenció a les sol·licituds presentades a la convocatòria de subvencions adreçades a grups, entitats i associacions folklòriques o culturals, sense ànim de lucre, del municipi de Sant Josep, per a la realització d’actuacions, iniciatives i projectes de caràcter cultural i de caràcter folklòric o relacionats directament amb la cultura tradicional de les pitiüses, any 2019 (25/09/2020)

Concessió definitiva de subvenció a les entitats presentades a la convocatòria de subvencions adreçades a grups, entitats i associacions folklòriques o culturals, sense ànim de lucre, del municipi de Sant Josep, per a la realització d’actuacions, iniciatives i projectes de caràcter cultural i de caràcter folklòric o relacionats directament amb la cultura tradicional de les pitiüses,any 2019 (19/10/2020)

ANNEXOS

ANNEX I

ANNEX II

ANNEX III

ANNEX IV

ANNEX V

ANNEX VI

ANNEX VII

ANNEX VIII