Convocatòria de concessió d’ajudes per als centres que imparteixin educació primària i secundària que tenguin alumnat adherit al Programa de reutilització de llibres de text i material didàctic o/i al Programa d’utilització de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement en el desenvolupament curricular, empadronat al municipi de Sant Josep de sa Talaia, curs 19-20

Data de publicació: 2 desembre, 2019

Última modificació: 2 juliol, 2020


BOIB

Extracte BOIB

Llista de sol·licituds que han d’esmenar defectes (10/02/2020)

Nomenament membres òrgan col·legiat (02/03/2020)

Proposta de concessió provisional (13/03/2020)

Resolució definitiva (02/07/2020)

ANNEXOS
Annex 1
Annex 2
Annex 3
Annex 4
Annex 5