Exp. 17/2014: Projecte enderroc, bàsic i d’execució serveis i grades al camp de futbol de Sant Josep de sa Talaia

Data publicació 24/07/14: Publicació contracte Projecte serveis i grades Camp futbol Sant Jose

El termini per a presentar proposicions es de 15 díes naturals a comptar a partir del seguent al de la publicació de la convocatòria en el BOIB núm. 38 de 20 de març de 2014. Acaba el 4 d’abril de 2014.

DESCARGAR PROYECTO COMPLETO

01-MOD – SITUACION

02-MOD – DISTRIB.SEMISOTANO Y BAJA

03-MOD – DISTRIB.CUBIERTA

04-MOD – COTAS SEMISOTANO

05-MOD – COTAS BAJA

06-MOD – COTAS CUBIERTA

07-MOD – COTAS ONDA CUBIERTA

08-MOD – ALZ. CALLE Y CAMPO

09-MOD – ALZ. ESTE Y OESTE

10-MOD – SECCION LONGITUDINAL

11-MOD – SECCIONES TRANSVERSALES

12-MOD – DETALLES CONSTRUCTIVOS – 1

13-MOD – DETALLES CONSTRUCTIVOS – 2

14-MOD – DETALLES GRADAS

15-MOD – ACABADOS DIVISORIAS Y REVEST.

16-MOD – ACABADOS P.FENOLICOS

17-MOD – ACABADOS TECHOS

18-MOD – ACABADOS PAVIMENTOS

19-MOD – ACABADOS CARPINTERIA INTERIOR

20-MOD – ACABADOS CARPINTERIA EXTERIOR

21-MOD – DETALLE

22-MOD – DETALLES CERRAJERIA CERRAM. SEMISOTANO

23-MOD – DETALLES CERRAJERIA ACCESO PRINCIPAL

24-MOD – DETALLES CERRAJERIA ACCESOS EXTREMOS

25-MOD – DETALLES CERRAJERIA BARBACOA BARRA BAR

26-MOD – DETALLES CERRAJERIA BARANDILLAS PROTECCION

27-MOD – RED PLUVIALES

28-MOD – CIMENTACION

29-MOD – CUADRO PILARES

30-MOD – ESTRUCT-TECHO SOTANO VIGAS Y REFUERZOS

31-MOD – ESTRUCT-TECHO SOTANO ARMADO LONGITUDINAL

32-MOD – ESTRUCT-TECHO SOTANO ARMADO TRANSVERSAL

33-MOD – ESTRUCT-TECHO SOTANO DESPIECE VIGAS

34-MOD – ESTRUCT-TECHO BAJA VIGAS Y REFUERZOS

35-MOD – ESTRUCT-TECHO BAJA ARMADO LONGITUDINAL

36-MOD – ESTRUCT-TECHO BAJA ARMADO TRANSVERSAL

37-MOD – ESTRUCT-TECHO BAJA DESPIECE VIGAS

38-MOD – ESTRUCT-CUBIERTA VIGAS REFUERZOS Y ARMADOS

39-MOD – ESTRUCT-CUBIERTA DESPIECE VIGAS

40-MOD – ESTRUCT-ESCALERAS

41-MOD-ESTRUCT-TORRE ILUMINACION

42-MOD – REPLANTEO CIMENTACION

43-MOD – REPLANTEO TECHO SOTANO

44-MOD – REPLANTEO TECHO BAJA

45-MOD – REPLANTEO TECHO CUBIERTA

46-MOD – DEMOLICION PLTAS. GENERALES

47-MOD – DEMOLICION PLTS. COTAS

48-MOD – DEMOLICION INSTALACIONES EXISTENTES

49-MOD – DEMOLICION CONTENEDORES RESIDUOS

50-MOD – DEMOLICION ALZADOS Y SECCION

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD GRADAS SAN JOSEP

ANEXO MEMORIA-NOV-2013

CUMPLIMIENTO CTE-NOV-2013

CUMPLIMIENTO OTRA NORMATIVA-NOV-2013

GESTION RESIDUOS-NOV-2013

MEDICIONES Y PRESUPUESTO-NOV-2013

MEMORIA CONSTRUCTIVA-NOV-2013

MEMORIA DESCRIPTIVA-NOV-2013

PLAN CONTROL CALIDAD-NOV-2013

PLIEGO DE CONDICIONES-NOV-2013

PCAP Grades camp de futbol Sant Josep

MEMORIA INSTAL-HIDRAULICAS

MEMORIA PAC Y CI-V3

PELEC-TELECO-ILUM

Nota 21/04/14

ACTA QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIÓ

ACTA D’ADMISSIO I EXCLUSIO LICITADORS