Perfil del Contractant

PUBLICACIÓ CONTRACTES OBRES, PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
Expedients adjudicats
3 febrer, 2017
Llegir més
PUBLICACIÓ CONTRACTES SERVEIS: PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.
Expedients adjudicats
17 juny, 2016
Llegir més
Expediente 81/12 “Proyecto de mejora de la red de saneamiento municipal en la zona de Cala Tarida”
Expedients adjudicats
31 juliol, 2015
Llegir més
Expediente 104/12 “Servicio de redacción de proyecto de derribo, proyecto básico y de ejecución de las gradas y los servicios anexas al campo de fútbol de Sant Josep de la Talaia”
Expedients adjudicats
31 juliol, 2015
Llegir més
Exp. 41/09 “Proyecto de derribo de estación de tratamiento de aguas residuales en Cala de Bou, TM Sant Josep “
Expedients adjudicats
31 juliol, 2015
Llegir més
Expediente 89/12 “Suministro de torres de vigilancia en las playas del término municipal de Sant Josep”
Expedients adjudicats
31 juliol, 2015
Llegir més
PRÒRROGA PER A LA TEMPORADA 2014 DE LES AUTORITZACIONES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE SANT JOSEP DE SA TALAIA
Expedients adjudicats
31 juliol, 2015
Llegir més
PRÒRROGA PER A LA TEMPORADA 2014 DE LES AUTORITZACIONES TEMPORALS DE LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE SANT JOSEP DE SA TALAIA
Expedients adjudicats
31 juliol, 2015
Llegir més
Expedient 57/2013 “Projecte de l’edifici per a usos turístics i socioculturals i adequació d’espais lliures al Caló de s’Oli, Cala de Bou, Sant Agustí”
Expedients adjudicats
31 juliol, 2015
Llegir més
Expedient 87/2012 “Proyecto de adaptación red municipal zona Can Nebot/Sa Carroca/Can Bellotera a la entrada en funcionamiento de la interconexión”
Expedients adjudicats
31 juliol, 2015
Llegir més