Perfil del Contractant

Exp. 50/17.- Servei contractació de les autoritzacions d’explotacions d’instal·lacions de temporada de platges del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia 2018-2021.
Noves licitacions
26 juny, 2018
Llegir més
Exp. 1107/18.- Projecte remodelació carrers Espalmador i Salines, Sant Jordi.
Noves licitacions
15 maig, 2018
Llegir més
Exp. 47/18.- Contracte mixt de serveis i subministrament de instal·lació, manteniment, neteja, retirada i emmagatzematge de l’equipament municipal a les platges del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia
Noves licitacions
26 abril, 2018
Llegir més
Exp. 113/17.- Projecte de reforç paviment del carrer Begònies i carrer Polls a Sant Jordi, TM Sant Josep
Noves licitacions
12 abril, 2018
Llegir més
Exp. 89/17.- Projecte de reforç paviment dels carrer Minyo, Pica-soques i Dofí a Sa Carroca, Sant Jordi, TM Sant Josep de sa Talaia.
Noves licitacions
12 abril, 2018
Llegir més
Exp. 90/17.- Projecte reforç paviment d’un tram de la carretera Cala Tarida, carrer Alatxa i paral·lel a Sant Agustí, TM Sant Josep de sa Talaia.
Noves licitacions
12 abril, 2018
Llegir més
Exp. 112/17.- Projecte condicionament paviment pista col·legi Sant Jordi, TM Sant Josep.
Noves licitacions
12 abril, 2018
Llegir més
Exp. 91/17. Contractació sistemes i serveis de telecomunicacions de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.
Noves licitacions
28 març, 2018
Llegir més
Expt. 93/17. Contractació servei de manteniment de l’estació depuradora de Cala Vedella, TM Sant Josep de sa Talaia.
Noves licitacions
1 febrer, 2018
Llegir més
Exp. 140/17. Projecte de substitució i millora del paviment esportiu del camp de futbol de Sant Jordi.
Noves licitacions
26 gener, 2018
Llegir més