Perfil del Contractant

Exp. 112/17.- Projecte condicionament paviment pista col·legi Sant Jordi, TM Sant Josep.
Noves licitacions
Llegir més
Exp. 90/17.- Projecte reforç paviment d’un tram de la carretera Cala Tarida, carrer Alatxa i paral·lel a Sant Agustí, TM Sant Josep de sa Talaia.
Noves licitacions
Llegir més
Exp. 95/17.- Projecte de urbanització del SUDO-01, Sant Agustí, TM Sant Josep de sa Talaia.
Noves licitacions
Llegir més
Exp. 89/17.- Projecte de reforç paviment dels carrer Minyo, Pica-soques i Dofí a Sa Carroca, Sant Jordi, TM Sant Josep de sa Talaia.
Noves licitacions
Llegir més
Exp. 113/17.- Projecte de reforç paviment del carrer Begònies i carrer Polls a Sant Jordi, TM Sant Josep
Noves licitacions
Llegir més
Exp. 124/17.- Projecte d’ampliació i renovació de la xarxa municipal de proveiment d’aigua de Sant Jordi, TM Sant Josep de sa Talaia.
Noves licitacions
Llegir més
Exp. 123/17.- Projecte de millores xarxa municipal d’abastament, Actuacions Cala Vedella, Cala Carbó i Cala Tarida, TM Sant Josep de sa Talaia.
Noves licitacions
Llegir més
EXP. 78/17: Projecte de millora del sistema de climatització piscina coberta Sant Josep de sa Talaia.
Noves licitacions
Llegir més
Exp. 51/16: Projecte modificat per un edifici per a usos turístics i socioculturals i adequació d’espais lliures al Caló de s’Oli, Sant Agustí
Noves licitacions
Llegir més
Exp. 77/17: Contracte servei gestió programa suport educatiu 2017/2018 a Sant Josep de sa Talaia.
Noves licitacions
Llegir més