Perfil del Contractant

EXP. 78/17: Projecte de millora del sistema de climatització piscina coberta Sant Josep de sa Talaia.
Noves licitacions
Llegir més
Exp. 51/16: Projecte modificat per un edifici per a usos turístics i socioculturals i adequació d’espais lliures al Caló de s’Oli, Sant Agustí
Noves licitacions
Llegir més
Exp. 77/17: Contracte servei gestió programa suport educatiu 2017/2018 a Sant Josep de sa Talaia.
Noves licitacions
Llegir més
Exp. 28/2017: Contracte prestació serveis tècnics i consergeria en el centre cultural Can Jeroni, nucli de Sant Josep.
Noves licitacions
Llegir més
Exp. 28/2017
Noves licitacions
Llegir més
Exp. 67/17.- Contractació servei públic d’atenció a la primera infància de l’escola infantil Cala de Bou, de l’Ajuntament Sant Josep de sa Talaia.
Noves licitacions
Llegir més
Exp. 14/17.- Projecte de desviament de serveis de sanejament del bombeig de Punta Xinxó, Sant Agustí, TM Sant Josep de sa Talaia.
Noves licitacions
Llegir més
Exp. 04/17.- Convocatòria licitació “Projecte d’ampliació nínxols i columbaris al cementeri de Sant Francesc de s’Estany, TM Sant Josep”.
Noves licitacions
Llegir més
Exp. 6/17.- Subministrament d’un vehicle amb grua destinat al servei municipal de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.
Noves licitacions
Llegir més
Exp. 55/16.- Projecte pavimentació de carrers a Cala Tarida: carrers de la Cirvia, Cala Tarida, Carrer Zamora, Sa Barda i Coralmar, TM Sant Josep de sa Talaia”.
Noves licitacions
Llegir més