Perfil del Contractant

Exp. 7/2015: Anunci convocatoria adjudicació “Servei de salvament i socorrisme a les platges del terme municipal de Sant Josep”.
Noves licitacions
31 juliol, 2015
Llegir més
Exp. núm. 96/13: “Projecte de ferm i millora de seguretat vial de la carretera d’accés a Cala Vedella nord, Sant Josep”.
Noves licitacions
31 juliol, 2015
Llegir més
Exp. núm. 2/14: “Contractació d’una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil/patrimonial per a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia”.
Noves licitacions
31 juliol, 2015
Llegir més
Exp. 13/2014: Projecte de pavimentació carrer Salamanca i un tram del carrer Ourense a Sant Agustí
Noves licitacions
31 juliol, 2015
Llegir més
Exp. núm. 8/14: Contractació gestió dels serveis de recollida de residus, neteja viària, neteja de litoral i gestió de la posidònia del municipi de Sant Josep de sa Talaia.
Noves licitacions
31 juliol, 2015
Llegir més
Exp. 17/2014: Projecte enderroc, bàsic i d’execució serveis i grades al camp de futbol de Sant Josep de sa Talaia
Noves licitacions
31 juliol, 2015
Llegir més
Exp. 81/2013: Projecte bàsic i d’execució ampliació centre de la tercera edat a l’Avinguda Sant Agustí
Noves licitacions
31 juliol, 2015
Llegir més
Exp. 67/2013: Projecte ordenació, pavimentació i enllumenat públic d’un tram vorera, carril bici a Cala Tarida, parròquia de Sant Agustí, TM Sant Josep.
Noves licitacions
31 juliol, 2015
Llegir més
Convocatòria licitació 20 llicències per a l’explotació per tercers d’instal·lacions temporals a les platges del municipi de Sant Josep de sa Talaia, destinats a la pràctica de massatges, per a les temporades 2014 i 2015.
Noves licitacions
31 juliol, 2015
Llegir més
Exp. 10/15: Servei municipal de prevenció i control de la legionel·losis en aplicació del Reial Decret 865/2013.
Noves licitacions
31 juliol, 2015
Llegir més